Privacy- en cookieverklaring RADAR360

Introductie

Dit is de privacy- en cookieverklaring van RADAR360. RADAR360 vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer je de website bezoekt of informatie aanvraagt. Omdat wij veel waarde hechten aan jouw privacy, worden je persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt RADAR360 zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vind je altijd de meest actuele privacyverklaring. De laatste versie is aangepast op 21-10-2020. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is RADAR360, gevestigd te Den Haag aan de dr. Kuyperstraat 14 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27162120.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die RADAR360 verzamelt en verwerkt van bezoekers van de website www.radar360.nl. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is RADAR360 ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen op de website van RADAR360.nl zijn gegevens over je bezoek aan onze website (inclusief cookies). Daarnaast verzamelen wij de gegevens die je middels het contactformulier achterlaat, waaronder mogelijk personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt om te reageren op het bericht.

Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben analytische software ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op je privacy minimaal is.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. Voor de website www.radar360.nl maken we gebruik van Functionele en Analytische cookies.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier je onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang je bepaalde pagina’s bezoekt en wat jouw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics (privacy beleid Google) en Monster Insight (privacy beleid MonsterInsight). Binnen Monster Insight hebben we de module Google Analytics + GDPR Compliance geactiveerd.

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacy beleid van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sommige cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kun je via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. Je kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van RADAR360 niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kun je de handleiding en instellingen van jouw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. 

Je kunt RADAR360 op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

RADAR360 kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is of indien het persoonsgegevens betreft die RADAR360 namens haar klanten bewaart en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op je privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat RADAR360 bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

− IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;
− Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies); 

RADAR360 waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Wij verkopen, verspreiden of leasen jouw persoonsgegevens nooit zonder je toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien RADAR360 hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. RADAR360 zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

RADAR360 gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Inzage, correctie en verwijdering

Je mag ons te allen tijde inzage verzoeken in je persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien je bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om je hiervoor af te melden.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

RADAR360
Belinda van Dijk
dr. Kuyperstraat 14
2514 BB Den Haag
bvd@radar360.nl